Dermal Achor

Dermal Achor

Dermal Anchor är ett litet smycke med en platta och stav som ligger under hudytan, likt ett ankare. Framdelen går att skruva av och ersättas med en mängd olika motiv/stenar/former (görs hos din piercare) Man ska inte byta denna avskruvningsbara platta för ofta, då det irriterar din piercing. Vi rekomenderar dig att välja ett smycke du gillar och hålla dig till det.

Dermal anchor har med andra ord bara ett ingångshål. Detta är en form av implantat, alltså inte en piercing. Det går inte att plocka ut den som en piercing, detta är en del av deras konstruktion. Så det är superviktigt att man vårdar sin dermal anchor och tar hand om den. Om man vill plocka ut den så ska man kontakta vårdcentralen/sjukhuset för att få hjälp med detta, inget man gör själv eller hos sin piercare!

Under de senaste åren har en ny typ av kroppsutsmyckning blivit allt vanligare. Det kallas för dermal anchor och smycket är som ett slags ankare.

Se först

Kontakta Oss