FramgA?ngen av att avsluta ett fAi??retag & se detta stora bilden

AlltfAi??r vanligtvis, som entreprenAi??r, tenderar jag att fixa vA?ra tankar om verksamheten att kunna bedriva vA?ra virtuella datalokaler affAi??rer. NAi??r det faktiskt finns en gigantisk mAi??ngd nytta fAi??r att se den stora bilden av din utgA?ng. Med resterande ord, vilken typ av livsstil vill gAi??ra dej glad nAi??r man avslutat din verksamhet. Varje fAi??retagare har personliga behov & fAi??rvAi??ntningar till att ett privat fAi??retag uppfyller. Dessa Ai??nskningar mA?ste artikuleras fAi??r att effektivt kunna fundera en utgA?ngsplan. Ai??garen som kan se det stAi??rre bilden och fAi??rstA?r att det gA?r ut pA? 1 fAi??retag e ett tillfAi??lle att fAi??rflytta till 1 nytt livsstil, Ai??r oftast beredd o genomfAi??ra nA?gon framgA?ngsrik affAi??rsavgA?ng. FramgA?ngen av att uttrAi??da ett affAi??rer beror vAi??sentligt pA? Ai??garens mentala synsAi??tt under utgA?ngsprocessen.

Innan ni Ai??vervAi??ger ett par av de olika alternativen fAi??r att avsluta ditt fAi??retag mA?ste du kunna kAi??nna igen tvA? nyckelelement inom dig personligen:

Under byggandet utav ett butiker har du byggt upp nA?gon personlig identitet, kanske den enda som kAi??nns A?ter av nA?gon familj, kompisar och affAi??rsfAi??rbund. MA?nga Ai??gare, utan o korrekt beakta deras nya identiteter postumt avfAi??rd, kommer inte o lyckas realisera en affAi??rsavslutning pA? grund av deras fortsatta anknytning till verksamheten. FAi??r att sAi??kra en smidig Ai??vergA?ng vill du kunna uttrycka bA?de va du Ai??r i din webbshop idag & de personliga utmaningar som nu Ai??r fAi??rknippade med att ta del av dig A?t var du vill vara. FAi??rverkligande utav var ni Ai??r fAi??r tillfAi??llet, och. NA?gon tydlig uppenbarelse pA? va du vill sluta upp bakom utgA?ngen Som en succAi??artad fAi??retagsAi??gare inser du till att du innehar skapat sjAi??lvfAi??rmA?ga och avkastning fAi??r bA?de fAi??retaget & de som idag finns omkring dig, inklusive dina familjemedlemmar.

Huvudfokus till att A?stadkomma visionen A?t din utgA?ng Ai??r till att du inser att dem verktyg & fAi??rdigheter som har gjort detta mAi??jligt A?t dig o bygga ditt fAi??retag blir av liten betydelse nAi??r du planerar er utgA?ng frA?n verksamheten. Du kmr snart att se o ditt fAi??retag fyller erat liv, men blir ditt liv fyllt av de fAi??retag du gAi??r? En stor mA?lning titta pA? er situation skall fA? dig att initiera stAi??lla funderingar om av vilken anledning det Ai??r noga att anlAi??gga en exitplan som uppfyller de Ai??ndamA?l du innehar definierat. Gripa ett steg tillbaka ifrA?n ditt butiker och titta den stora bilden med var ditt liv passar in direkt i ditt fAi??retag. Se sedan var ert fAi??retag tillAi??mpar in i ditt liv. Ifall du brukar samma redskap, fAi??rdigheter & tankar sA? som du brukade springa och vAi??xa, kan det vara vAi??ldigt svA?rt att gA? in till nAi??sta fas. Det frAi??msta orsaken till att detta Ai??r riktig Ai??r till att utvecklingen med affAi??rsvAi??rdet inte helt Ai??verensstAi??mmer med utvecklingen av till att uppfylla personliga behov och vAi??rderingar.

SA?ledes Ai??r det viktigt att fAi??rklara var du vill vara, & rA?dgivarna & mAi??nniskorna kring dig lAi??r fAi??rstA? till att var du vill vara olika Ai??n vad du fAi??r nAi??rvarande Ai??r – annars, varfAi??r vill du fundera en utgA?ng? FAi??r att detta ska klara av uppstA? & fAi??r att er utgA?ng ska bAi??rja trAi??na lAi??r du ha mAi??jlighet att definiera vart det Ai??r man vill vara i storbilden. Din fAi??rmA?ga att driva ditt fAi??retag lAi??r anpassas fAi??r att mAi??ta dem utvecklande behoven i ditt liv postumt affAi??rsavslutningen.

FAi??r detta andra, & kanske betydelsefullare fAi??r er ultimata lycka, kommer er tid oxA? att tarva investeras direkt i produktiv aktivitet i framtiden. Vars Ai??gare, utefter att ha tillbringat stAi??rre delen av din tidrymd under massa A?r av att montera fAi??retaget, kmr du nu att ha all den tid som finns tillgAi??nglig just fAi??r att utforska nya mAi??jligheter. Du kan vAi??lja till att starta unika affAi??rsverksamheter, spendera tid genom familjen lr ta upp hobbyer, men det kan vara viktigt att Ai??vervAi??ga ett alternativ fAi??re en utgA?ng fAi??r att visualisera den stAi??rre bilden & vad det Ai??r som ni verkligen fAi??rvAi??ntar dig utav din affAi??rsavgA?ng. Dem har tvA? huvudsakliga investeringar sA? som mA?ste gAi??ras efter utgA?ngen av ett fAi??retag, sA? som bA?de lAi??r ha stor fAi??ste och fAi??rberedelse. FAi??rst mA?ste din rikedom eller intAi??kter som fAi??ljer av affAi??rsavslutningen investeras just fAi??r att generera kommande inkomster sA? som du troligtvis inte lA?ng kommer att ta del av frA?n din webbshop.

Att kolla den stora bilden vid din utgA?ng innebAi??r till att du plockar tid till att reflektera pA? mA?l utanfAi??r verksamheten – utforska dina personliga ekonomiska och emotionella mA?l och behov & dina familjers framsteg fAi??r nAi??sta skede av livet. Som vid sA? mA?nga aspekter av sitt liv Ai??r perspektiv nyckeln till definitiv framgA?ng, genom att se din exit som ett tillfAi??lle att starta en ny livsstil vid stAi??llet A?t som en fAi??rlust av din fAi??retagsidentitet kan du starta utforska de fem enorma exitalternativen, & med information frA?n ditt rA?dgivande team att noga skapa nA?gon sammanhAi??ngande slAi??t fAi??r en lyckad framtid.

Kommentera

Kontakta Oss